stop.jpg

Ometanje aktivnosti i delovanja sindikata

Šef sektora za održavanje vozila S.P "Dorćol" ometa i sprečava aktivnosti sindikata

U toku posete zaposlenih u Sektoru za održavanje vozila dana 18.01.2017.godine šef sektora Predrag Bojanić ušao je i bez osnovne kulture i predstavljanja, obratio se predsedniku našeg sindikata Antić Nikoli i onemogućavao redovne sindikalne antivnosti.

Zabranjivao je sindikalnu aktivnost u toku radnog vremena, smatrao je da je lično on negde "prozvan" i zabranjivao je oglašavanje sindikata na jedinoj oglasnoj tabli koju je poslodavac postavio u ovom sektoru.
Očigledno ne znajući da je naš predsednik Antić Nikola na godišnjem odmoru i da je redovna aktivnost sindikatu dozvoljena u periodu od 07:00 do 20:00 časova, već na jedan neprimeren načion pokazao nekakvu "silu" pred brojnim svedocima.
Napominjemo da proces rada nije ometan ni na koji način što zaposleni mogu to i potvrditi.

Takođe, narednog dana 19.01.2017.godine i to u periodu od 13:00 do 15:00 časova predstavnici našeg sindikata Antić Nikola i Albin Vučaj su obišli zaposlene organizacionih celina: S.P "Dorćol", "Centralni remont" i S.P " Centralu" (livnica) u sklopu poslovnog kompleksa GSP-a na Dorćolu a sve u cilju boljeg sagledavanja problema sa kojima se zaposleni suočavaju na svojim radnim mestima. Tom prolikom je ponovo posećeno održavanje vozila S.P. "Dorćol". Napominjeno da ni u jednom gore pomenutom sektoru nije bilo nikakvih problema ali nakon odlaska iz sektora održavanja vozila S.P. "Dorćol" šeg sektora održavanja Predrag Bojanić se opet obratio našem povereniku Antić Vladimiru i uputio mu pitanje koje je opet vezano za zabranjivanje aktivnosti sindikata u radno vreme i ako Antić Vladimir nije učestvovao u obilasku zaposlenih i poseti pogonu već se svo vreme obavljao svoje radne zadatke.

Smatramo da je svojim ponašanjem i iskazivanju netrpeljivosti prema predstavnicima SOS sindikata, šef sektora za održavanje vozila Predrag Bojanić pokušao da direktno spreči delovanje sindika, koristeći rukovodeću poziciju u saobraćajnom pogonu "Dorćol", što je nedopustivo ugrožavanje naših prava koje kao sindikat imamo.


Prijavu direktoru Preduzeća možete pogledati OVDE

Powered by WebExpress