Sindikat JKP GSP "Beograd" - Savez ozbiljnih sindikalaca - SOS

Adresa za prijem pošte je Kneginje Ljubice 29, 11158 Beograd
Sindikat je registrovan 02.09.2010. godine.
Matični broj: 17796062
PIB: 106755200
Tekući račun: 150 - 1853479 - 32, kod Direktne banke a.d. Kragujevac.Vršilac funkcije predsednika sindikata

Ivan Mihajlović


Vršilac funkcije potpredsednika sindikata
Nikola Antić

IZVRŠNI ODBOR
Vladan Vasiljević, predsednik Izvršnog odbora
Nikola Antić, član Izvršnog odbora
Aleksandar Vojisavljević, član Izvršnog odbora
Vladimir Antić, član Izvršnog odbora
Marko Ivković, član Izvršnog odbora
Sanja Nebrigić, član Izvršnog odbora
Gordana Pekić, član Izvršnog odbora
Radan Rakić, član Izvršnog odbora
Milija Milijić član Izvršnog odbora
Ivan Banković, član Izvršnog odbora
Albin Vučaj, član Izvršnog odbora
Ivan Mihajlović, član Izvršnog odbora
Nenad Živković, član Izvršnog odbora
Ejup Zurapi, član Izvršnog odbora
Relja Đorđe, član Izvršnog odbora
Nenad Milenković-Panić, član Izvršnog odbora

NADZORNI ODBOR
Aleksandar Vojisavljević, predsednik Nadzornog odbora
Vladimir Antić, član Nadzornog odbora
Sanja Nebrigić, član Nadzornog odbora

STRUČNI SARADNICI
Ivan Banković, za oblast saobraćajne eksploatacije, korporativne bezbednosti i unutrašnje kontrole
Albin Vučaj, za oblast elektrovuče tramvajskog podsistema
Nikola Antić, za oblast radnog zakonodavstva i pravnih poslova


RADNA TELA SINDIKATA

Komisija Fonda solidarnosti
Aleksandar Vojisavljević, predsednik komisije
Nikola Antić, član komisije
Vladan Vasiljević, član komisije
Ivan Mihajlović, član komisije
Ivan Banković, član komisije

Komisija za saobraćajna pitanja
Ivan Banković, predsednik komisije
Marko Ivković, zamenik predsednika komisije
Dragan Arsić, član komisije
Ivan Mihajlović, član komisije 
Sanja Nebrigić, član komisije

Komisija za rekreativni oporavak
Radan Rakić, predsednik komisije
Gordana Pekić, član komisije
Sanja Nebrigić, član komisije
Ejup Zurapi, član komisije

Milija Milijić, član komisije

Za više informacija, posetite stranicu Kontaktirajte nas.
Powered by WebExpress