advokat-sud-cekic-pravda.jpg

Sindikat podneo tužbu protiv GSP-a 

Gde odlazi novac predviđen za rekreativni oporavak zaposlenih ?

Sindikat je podneo prvu tužbu protiv GSP-a zbog višegodišnjeg kršenja sporazuma za rekreativni oporavak. Tužba obuhvata poslednje dve godine, jer GSP ne uplaćuje novčana sredstva na račun sindikata a koja su sporazumom predviđena.

Zbog kršenja sporazuma SOS sindikat je oštećen za preko 60.000 dinara i takve stvari više se neće tolerisati.
Svakog meseca GSP odvaja novac koji mora da uplati na raučun sindikata ali to ne radi.
Novac koji je predviđen zaposlenima odlazi očigledno na neku drugu stranu

Tužba za nadoknadu štete je pokrenuta kod Prvog osnovnog suda u Beogradu koju možete pogledati OVDE
Powered by WebExpress